Učíme na diaľku

Videohry vo vzdelávaní a výchove

09.06.2022|Veronika Kevély

09.06.2022 Ak patríte k pedagógom, ktorí premýšľajú, ako využiť potenciál hier vo vyučovaní, ale neviete, ako na to, inšpirujte sa naším webinárom.

Hranie videohier sa stalo súčasťou sveta detí a mladých. Ak patríte k pedagógom, ktorí premýšľajú, ako využiť potenciál hier vo vyučovaní, ale neviete, ako na to, inšpirujte sa naším webinárom. Psychológ Mgr. Michal Božík vám na ňom predstavil rôzne spôsoby využitia videohier vo vzdelávaní a výchove. Ponúkol tipy na hry, ktoré vedia deti rozvíjať a pozrel sa aj na emocionálnu stránku hráčov. Záznam webinára si môžete pozrieť na našom YouTube

U mnohých pedagógov a rodičov sa videohry spájajú s obavami. Pán Božík za hlavné riziká videohier považuje:

 • časté a dlhé sedenie spojené s namáhaním očí;
 • spoplatnenie hier a ďalšie poplatky, ktoré môžu byť skryté;
 • riziko úrazu, a to najmä pri mobilných hrách (ako napr. pri hre Pokemon Go);
 • kyberšikana - niektoré hry majú silne toxické komunity;
 • zdieľanie a zneužitie dôverných informácií (údaje o platobnej karte...);
 • infikovanie vírusmi, a to primárne z hier získaných nelegálnym spôsobom;
 • online predátori, ktorí si získavajú dôveru detí tým, že im v hre pomáhajú a sú na ne milí;
 • závislosť.

Existencia týchto rizík však neznamená, že máme deťom zakazovať hrať sa videohry. Je dôležité im vysvetliť, čomu sa majú vyhýbať a v čom majú byť ostražité. Prevencia je dôležitá aj v tomto smere.

Zapojenie videohier do vyučovania

Potenciál videohier a ich implementovanie do vzdelávacieho a výchovného procesu má niekoľko rovín. Študenti sa môžu aktívne podieľať na tvorení hier alebo sa hrať vzdelávacie hry sami, či v skupine. Rovnako tak existujú hry primárne určené pre zábavu, ktoré však môžu pri troche kreativity poslúžiť aj ako výborný nástroj vzdelávania. Pán Božík odporúča pedagógom vytvoriť si vlastné portfólio hier. Ako inšpiráciu môžete využiť recenzie hier, ktoré sú dostupné na internetovom portáli vĺčatá. Recenzenti na ňom informujú o zmysluplných hrách a technológiách, ktoré môžu byť pre deti a žiakov prínosné.

Ako príklad z webinára uvádzame hru „Code Combat“. Je to klasická hra, v ktorej hrdina rieši rôzne úlohy. Na prvý pohľad môže pôsobiť obyčajne, avšak hráč neovláda svoju postavičku alebo svojho hrdinu klasickými tlačidlami, ale príkazovým riadkom (t.j. priamo programuje, čo má postavička urobiť). Žiak sa tým učí nielen základom programovania, ale aj algoritmickému mysleniu, kreativite a pod.

Mnohé z videohier bývajú často v angličtine, takže viete s ich pomocou rozvíjať aj slovnú zásobu detí v cudzom jazyku. Iné hry môžete využiť na hodinách biológie, fyziky, geografie atď. Môžu byť vaším motivujúcim elementom pre dokončenie niektorých úloh alebo napríklad pre efektívne vyplnenie času pred koncom vyučovania. Hry vám môžu poslúžiť aj pri rozbehnutí debaty na nejakú tému. Začiatky zapájania hier do vyučovania sa môžu zdať spočiatku pre pedagógov namáhavé, ale ak sa odvážite nabrať odvahu, príležitosti na využitie v každodennom vyučovaní sa vám začnú postupne vytvárať samé.

Videohry môžete na vyučovaní využiť aj ako terapeutickú pomôcku alebo ako pomocníka pri integrácii, rehabilitácii a výchove. Z osobnostného hľadiska je pre deti zaujímavé „byť v koži niekoho iného“ a zažiť si v hre aj rolu negatívneho hrdinu. Deti si tak počas hry môžu zažiť negatívne dôsledky správania sa svojej postavy (napr. ak spácham ako postava v hre niečo zlé, naháňajú ma policajti).

Pán Božík upozorňuje, že pri výbere hier je nesmierne dôležité zohľadniť najmä vekové hľadisko dieťaťa. Rovnako dôležité je usmernenie zo strany pedagóga alebo rodiča, aby sa dianie v hre mohlo zasadiť do správneho kontextu a malo pozitívny vzdelávací a výchovný účinok. Pozerajte sa na hry ako na nový druh média stimulujúceho fantáziu a zmyslové vnímanie. Skúmajte, hľadajte a nebojte sa toho. Hry už dávno nie sú izolovanou záležitosťou, ale majú veľkú socializačnú funkciu. Prostredníctvom hier si deti môžu zažiť rôzne emócie, podeliť sa o ne v skupine, vytvárať stratégie a riešiť úlohy.

Čo môžeme u detí rozvíjať prostredníctvom videohier?

 • Kognitívne schopnosti: myslenie, riešenie problémov, pamäť, pozornosť, kreativita, rýchlosť reakcie, rozvoj poznania.
 • Emocionálne zručnosti: empatia, sebariadenie, zvládanie záťažových situácií a silných emócií detí.
 • Sociálne zručnosti: spolupráca, komunikácia, vodcovstvo, vystavenie nepríjemným sociálnym situáciám, identita a socializácia vo vrstovníckych skupinách.
 • Morálne hodnoty: zodpovednosť, empatia, rola utečenca, opačného pohlavia, ale aj rola zločinca, hry s morálnym postojom.

Niektorí pedagógovia sú voči použitiu videohier vo vzdelávaní odmietaví, iná časť si uvedomuje ich potenciál a postupne ich včleňuje do práce so žiakmi. Pán Božík odporúča pedagógom a dospelým pestovať si tzv. hernú gramotnosť. Je dôležité, aby sme sa o hry detí aspoň zaujímali a urobili si istý prehľad, prečo sú videohry pre deti také dôležité. Ak chceme deťom lepšie porozumieť, potrebujeme sa zaujímať o hry, ktoré sa hrajú, zúčastňovať sa debát, ktoré vedú a poznať ich kontext v prípade potreby usmernenia.

Chcete sa o téme videohier dozvedieť viac? Odporúčame vám pozrieť si ďalšie námety na videohry, jednotlivé ukážky vo webinári, ktoré vás určite budú motivovať pri práci s deťmi.

Zdroj: Učíme na diaľku, 2022. Videohry vo vzdelávaní a výchove. Youtube [online]. [cit. 2022-05-13]. Dostupné na: https://www.youtube.com/watch?v=UuKuOwX0PKY