Učíme na diaľku

Zimné vysielanie 2021

Vlastiveda 7/2021

23.2.2021

Téma: Turistické chodníky, listnaté a ihličnaté lesy, zvieratá voľne žijúce v lese (stopy v snehu), ochrana prírody, národné parky, významné osobnosti. Práca s informáciami a tabuľkami. Prierezové témy: Osobnostný a sociálny rozvoj, environmentálna výchova

Archív RTVS

Pracovné listy:

Pomôcky: mapa Slovenska, mapa Malých Karpát, papier, kartičky, pero, farbičky,
vystrihnuté zelené srdiečka - lipové listy,
PL - stopy zvierat
PL - typy lesa

Ďakujeme za spoluprácu Neziskovej organizácii Daphne

Vlastiveda 6/2021

16.2.2021

Téma: Krajské mestá, kultúrne a historické zaujímavosti, povesti a legendy. Mapa Slovenska.

Archív RTVS

Pracovné listy:

Pomôcky: mapa Slovenska, výkres a žltá a zelená farbička, hlboká miska s fazuľami a magnetky, poháre alebo misky s vodou, pieskom a soľou, vystrihnuté písmená z bieleho výkresu (názov mesta, v ktorom žijú deti, čo pozerajú), plastelína, špajdle, lepidlo, zemiaky na výrobu pečiatok a farby na namáčanie, obrázky z povesti Studňa lásky (Omar a Fatima pri studni, Závoj, Omar a Zápoľský, Fatima, Omar kope)

Výzva: Urob plán izby, v ktorej ukryješ poklad a pošli nám fotku plánu.

Vlastiveda 5/2021

9.2.2021

Téma: Od západu na východ - ľudové piesne, nárečia a menšiny na Slovensku, mierka mapy. Zaujímavosti regiónu (Horný) Zemplín, fauna lesov.

Archív RTVS

Pracovné listy:

Pomôcky:
mapa alebo atlas Slovenska,
servítky, biely výkres, farebné papiere, nožnice, lepidlo,
vybraný folklórny motív (Orava 1, Orava 2, Záhorie, Zemplín),
vytlačená alebo prekreslená hlava zubra,
farbičky alebo farebné fixky

Výzva: Uvarte doma s rodičmi pirohy podľa vlastného receptu a pošlite nám recept a fotku hotového jedla.

Vlastiveda 4/2021

2.2.2021

Téma: Premena krajiny a obcí, povesti, život kedysi a dnes. Prírodné, kultúrne a technické zaujímavosti regiónu Gemer a Malohont.

Archív RTVS

Pracovné listy na stiahnutie:

Pomôcky: mapa Slovenska

Výzva: Odfoťte si doma veci, ktoré by ste si zbalili na celodenný výlet.

Vlastiveda 3/2021

26.1.2021

Téma: Naša obec, plán obce, dôležité inštitúcie v obci, povrch Slovenska, lokalizovanie obce na mape.

Archív RTVS

Pracovné listy na stiahnutie:

Výzva: Nakreslite alebo odfoťte obľúbené miesto v meste alebo v dedine, v ktorej bývate.

Pomôcky:
väčší kus papiera
farbičky alebo farebné fixky
mapa Slovenska
obrázky budov - zverejnená príloha

Vlastiveda 2/2021

19.1.2021

Expedícia za obrovským pokladom - Podunajsko - zásoby vody, ochrana vody. Cesta po Dunaji, okolité pamiatky, povesti, voda a vodné mlyny. Aký by bol deň bez vody?

Archív RTVS

Pracovné listy na stiahnutie:

Výzva: Pošlite fotku rieky, potoka alebo jazera z vášho okresu aj s názvom miesta.

Pomôcky, ktoré si majú pripraviť rodičia, učitelia a/alebo deti:

  • 8 pohárov (v 4 mať pripravenú vodu),
  • rôzne nečistoty (drobné časti plastu alebo papieriky, sypaný čaj, hlina, drobné drievka, čokoľvek, čo sa nájde v domácnosti),
  • rôzne sítka, filter, vreckovku,
  • obrysová mapa Slovenska (na väčšom papieri, ale postačí aj A4),
  • kúsok dlhe modrej látky (šatka, šnúrka a pod.),
  • kamienky a skalky na označenie miest,
  • fixky (rôzne farby) na vykreslenie mapy a názvov miest na mape.

Vlastiveda 1/2021

12.1.2021

Putovanie novým rokom, kalendár, časová priamka, tradičné sviatky, porekadlá a pranostiky.

Archív RTVS

Pracovné listy na stiahnutie:

Výzva: Vyrobte si vlastný kalendár so sviatkami, narodeninami a pošlite nám fotku.


Jesenné vysielanie 2020

Vlastiveda 4

15.12.2020

Tradície mojej obce. Miesto, kde žijem, môj región.

Archív RTVS

Pracovné listy na stiahnutie:

Vlastiveda 3

08.12.2020

Regióny - tradície

Archív RTVS

Pracovné listy na stiahnutie

Výzva: Zistite, Na aké ďalšie remeslá sme dnes zabudli. Môžete nám o nich napísať a pridať obrázok.

Vlastiveda 2

1.12.2020

Slovensko - štátne symboly a Slovensko zhora - cestujeme balónom nad Slovenskom, pohoria, rieky a nížiny, zvieratá, rastliny, svetové strany.

Archív RTVS

Pracovné listy na stiahnutie

Výzva pre deti: Čo je typické pre váš kraj, čo tam rastie, aké zvieratká tam žijú?

Vlastiveda

24.11.2020

Rodina - moje najbližšie okolie, čo spolu ako rodina robíme. Slovensko - história, osobnosti.

Archív RTVS

Pracovné listy na stiahnutie

Výzva pre deti: Nakreslite nám obrázok, aké aktivity robíte v rodine spoločne počas roka, čo robíte najradšej s rodinou teraz, keď ste doma.