Učíme na diaľku

Káva pre riaditeľov: Stretnutia, ktoré pomáhali hľadať riešenia na problémy z praxe

18.10.2021|Projektový tím ŠPÚ

18.10.2021 Káva pre riaditeľov: Stretnutia, ktoré pomáhali hľadať riešenia na problémy z praxe

Uvedený text je súčasťou článku v odborno-metodickom časopise pre školy a školské zariadenia Pedagogické rozhľady, ktorý vydáva Metodicko-pedagogické centrum Bratislava.

Prerušenie prezenčnej výučby na školách bolo náročné aj po manažérskej stránke pre riaditeľov škôl. Postavilo ich pred mnohé výzvy cez prechod na dištančné vzdelávanie až po manažovanie svojho tímu na diaľku bez osobného kontaktu a ruchu zborovní a kabinetov. Preto sa Štátny pedagogický ústav (ďalej iba ŠPÚ) spolu s neziskovou organizáciu LEAF rozhodli pripraviť formát šitý na mieru pre riaditeľov a širšie vedenie škôl. O tom, ako sme piatkové rána začínali virtuálnou kávou z obývačiek z rôznych kútov Slovenska a čo to riaditeľom dalo, napísal Janko Rusiňák, riaditeľ Špeciálnej základnej školy sv. Anny v Starej Ľubovni, ktorý sa zúčastnil takmer všetkých Ranných káv riaditeľov s hosťom:

Pred istým časom sa ma kamarátka pýtala, čo si myslím o ranných stretnutiach riaditeľov, ktoré by prebiehali online a rozoberali by rôzne zaujímavé témy. Povedal som jej, že je to skvelý nápad. Vnímal som v tom potenciál, ktorý by mohol riaditeľom dať nové impulzy v pracovnom i osobnom svete a vytvoril by priestor na vzájomné zdieľanie nápadov, povzbudenie i konštruktívne usmernenia. Dal som jej aj zopár tipov, aké témy by sa mohli na úvodných stretnutiach rozoberať.

Bol práve čas zatvorenia škôl a dištančného vzdelávania. Zo dňa na deň sme museli prejsť z prezenčného vzdelávania do online priestoru. V tom čase mi prišla prvá pozvánka na Rannú kávu riaditeľov s konkrétnymi témami. Zúčastnil som sa prvého, druhého aj ďalších online stretnutí. Piatu Kávu som vynechal, lebo už nebolo miesto. Zakaždým to bol veľmi vzácny čas a bolo mi ľúto, keď som neskoro zaregistroval pozvánku a pre naplnenú kapacitu som sa už stretnutia nemohol zúčastniť.

Témy, ktorým sme sa postupne venovali, boli zamerané na vedenie tímu, koučing a leadership, osobnostný rast a manažment času. Ďalšie prinášali dobré príklady z praxe z online vzdelávania, či tipy na zvládanie stresu. Nechýbali ani témy odborného charakteru.

Vďaka danému projektu som spoznal riaditeľov z rôznych škôl v rámci celého Slovenska, hoci som zo školy nevytiahol ani pätu. Popíjal som si svoj čierny čaj a počúval som skúsenosti a riešenia iných. Ak som sa chcel dozvedieť viac podrobností, kládol som konkrétne otázky a dostával trefné odpovede. Inokedy som sa aktívne zapájal do tém, ponúkal svoje pohľady i návrhy riešení, ktoré mohli byť zase prínosom pre ostatných účastníkov. Po pár stretnutiach sme si už neboli úplne cudzí, čo tiež prispelo k vyššej miere otvorenosti pri rôznych témach.

Aj moji zamestnanci skoro zavetrili, že riaditeľ takmer každý druhý piatok „kávičkuje“ s kolegami v riaditeľskej funkcii. Takmer po každom stretnutí som sa aj s nimi delil o inšpiratívne myšlienky, ktoré ma oslovili a boli by prínosné aj pre našu školu. Zdieľané nápady, postrehy a skúsenosti nás v niektorých oblastiach upriamili na konkrétny cieľ, ktorý sme mohli rozpoznať, pomenovať a pracovať na jeho realizácii. Ranná káva riaditeľov vytvorila komunitu riaditeľov, ktorí si boli vzájomnou inšpiráciou a povzbudením. Bol to priestor úprimnej výmeny skúseností, know-how a nápadov, ktoré mi pomáhali získať nové pohľady aj nástroje a motivovali ma neustále pracovať na svojom osobnom i profesijnom raste. Ďakujem tvorcom projektu za jeho realizáciu a povzbudzujem k ďalšiemu pokračovaniu!

Všetky záznamy zo stretnutí KÁVA RIADITEĽOV nájdete na YouTube Učíme na diaľku.

Zdroj: Projektový tím ŠPÚ, Bratislava. 2021. Komplexná podpora pre pedagogických a odborných zamestnancov počas krízovej a post-krízovej situácie, súvisiacej s prerušením vyučovania v školách. In Pedagogické rozhľady. ISSN 1335-0404, 2021, roč. 30, č. 6, s 42 – 47.