Učíme na diaľku

Najlepší relax je záhradné kreslo a kniha. Iveta Barková o poslednom školskom roku a plánoch na leto

19.07.2021|Barbora Michnová

19.07.2021 “Osobnosť učiteľa nenahradí ani najlepší robot či aplikácia,” hovorí Iveta Barková, víťazka Národnej Ceny Učiteľ Slovenska 2020 a Ceny verejnosti. Od roku 2015 si plní sen o prístupe k vzdelávaniu na Súkromnej základnej škole v Senci, kde pôsobí ako riaditeľka a učiteľka slovenského jazyka a dejepisu. V bifľovaní nevidí zmysel, žiakov sa snaží naučiť samostatne rozmýšľať. Otázku chápe ako priestor na diskusiu. Spoznajte inšpiratívnu Ivetu Barkovú, ktorá je učiteľkou celým svojím srdcom.

Ako by ste zhodnotili posledný rok?

Posledný rok bol asi najťažší za celej mojej učiteľskej kariéry. Naším cieľom bolo umožniť čo najväčšiemu počtu detí prezenčné vzdelávanie a tomu sme podriadili všetko. Žiaľ, 2. stupeň sme mali zatvorený až do 19. apríla, ale deti na prvom stupni mali dištančné vzdelávanie iba mesiac – od 8. januára do 8. februára.

Dal Vám posledný rok zabrať?

Zabrať nám dal poriadne. Bol to rok krízového manažmentu, o mnohých veciach som rozhodovala sama ako riaditeľka, ale mnohé rozhodnutia záviseli od vyšších inštitúcií. Usmernení bolo veľmi veľa, mnohé sa často menili a to spôsobovalo neraz chaos, resp. vyžadovala sa dôslednejšia komunikácia medzi školou a rodinami.

Vzišlo z posledného školského roka aj niečo dobré?

Ako sa hovorí, všetko zlé je na niečo dobré. Aj táto krízová situácia bola v niečom dobrá – urýchlila procesy, o ktorých sa tu celé roky viedli dlhé diskusie. Zrazu sme stáli pred realitou skutočnej digitalizácie vyučovacieho procesu. Niektoré školy to zvládli výborne, iné sa s tým trápili v dôsledku slabej materiálnej, ale aj personálnej pripravenosti, niektoré školy úplne zlyhali. Nás to posunulo ďalej, ale zároveň sme si uvedomili, že hoci dokážeme technicky aj personálne zabezpečiť výborné podmienky na dištančné vzdelávanie, efekt takéhoto vyučovania je diskutabilný. Uvedomila som si, že školstvo bude možno jedna z mála oblastí, kde bude naďalej dôležitý ľudský faktor – osobnosť učiteľa nenahradí ani najlepší robot či aplikácia.

Čo Vás najviac inšpiruje vo Vašej profesii?

V mojej práci s deťmi ma najviac inšpiruje to, že každá chvíľa je jedinečná. Navonok to môže vyzerať, že každý rok učíme deti to isté, ale reálne to tak nikdy nie je – vždy máte iné deti, iné okolnosti, vždy sa vo svete čosi deje, čo ovplyvňuje naše pôsobenie. A preto musí byť učiteľ vždy „in“, nesmie zaspať na vavrínoch, ale musí sa vždy vzdelávať, počúvať deti, vnímať svet okolo seba. A mňa toto všetko ešte stále baví, dáva to mojej práci vždy nový náboj a neohrozuje ma každodenná rutina. Je to skutočne také to celoživotné vzdelávanie.

Aktívny alebo pasívny oddych? Ako si lepšie oddýchnete?

Mne sa páči oboje – aj aktívny, aj pasívny oddych. Práve počas posledných mesiacov som si uvedomovala, že keď som prišla po náročných dňoch domov, bola som nepoužiteľná 😊. Potrebovala som sa vypnúť. Ale na druhej strane som od detstva športovo založená, takže aj dnes trávim svoj čas zvyčajne pohybom – prechádzkami, na bicykli, občas behom, jarným a jesenným plávaním či otužovaním. A milujem knihy a filmy, čítam takmer všetko – od detskej literatúry, knihy s dobrými recenziami, ženské oddychovky aj odbornú literatúru. Najlepší relax je záhradné kreslo a kniha.

Aké máte plány na toto leto?

Posledné roky som voľné leto ani veľmi nemala, vždy sa niečo v škole dialo. Ani tento rok to nie je iné, školu zatvárame iba na dva týždne. Chystáme sa s rodinou do hôr, ale inak budem cez prázdniny oddychovať doma v Senci.

Ďakujeme za rozhovor a prajeme krásne leto.