Učíme na diaľku

Vzdelávať sa alebo zavárať marhule? Viceprezidentka Slovenskej komory učiteľov stíha cez leto oboje

19.07.2021|Barbora Michnová

19.07.2021 Viceprezidentka Slovenskej komory učiteľov, RNDr. Soňa Puterková, pôsobí v školstve viac ako 30 rokov a neustále sa samovzdeláva. Aktívna učiteľka biológie stála dokonca pri zrode nášho portálu ucimenadialku.sk, ktorému pomáhala postaviť sa na nohy svojím e-mailovým poradenstvom. Vybrali sme sa zistiť, ako trávi leto táto činorodá pani učiteľka.

Učiteľov sa počas leta pýtame, či oddychujú pasívne alebo aktívne. U Vás sa zdá, že odpoveďou musí byť druhá možnosť. Ako to teda je? Každý učiteľ na konci školského roka túžobne očakáva dovolenku a oddych od každodenných povinností a ani ja nie som výnimka. Ako budem tráviť nadchádzajúce týždne, nemám, aj vzhľadom na okolnosti, v akých sa stále nachádzame, rozplánované do detailov a uvidím, čo mi prinesú. Rada striedam aktívny oddych s “ničnerobením”, aj keď je pravdou, že na zaháľanie mi toto leto veľa času nezostáva.

Učitelia majú za sebou náročný školský rok. Ako veľmi dal zabrať Vám? Náročný bol najmä z toho hľadiska, že niektoré triedy som učila po prvýkrát a videli sme sa naživo len zhruba mesiac v septembri a potom už len online. Bolo mi ich ľúto, že si nezažili vzájomné spoznávanie sa a aktivity, ktoré ich obvykle v prvom roku na gymnáziu čakajú, ako sú imatrikulácie prvákov či lyžiarske kurzy. Maturanti zas vďaka covidu prišli o stužkové… prišli sme o praktické cvičenia, čo je v biológii, ktorú učím, dôležité a je to tá najzábavnejšia časť predmetu. Čo sa týka učenia, online výuku sme mali pripravenú v škole už od septembra a nabehli sme na ňu aj vďaka skúsenostiam z predchádzajúceho školského roka vcelku hladko. Počas mojej dlhoročnej praxe som nazbierala veľa materiálov, ale bolo ich treba dopĺňať a prispôsobovať inému typu výuky. Najúnavnejší bol pre mňa asi ten stereotyp každodenného sadania si k teamsom bez toho, aby som predtým prehodila pár slov s kolegami alebo cestou do školy so študentmi.

Priniesol posledný rok aj nejaké pozitíva? Prekvapilo ma, ako na online prostredie reagovali jednotlivé triedy. V triede, ktorá bola podľa mojich skúseností na hodinách málo komunikatívna, na online často vznikla živá diskusia a naopak, niekedy komunikačne zdatnú triedu bolo potrebné neustále do diskusie provokovať. Ak máte na hodinách 30 žiakov, je dosť náročné zapojiť všetkých. Pomáhalo napríklad rozdeliť študentov do menších skupín, vtedy ma mnohí z nich prekvapili svojou schopnosťou diskutovať a riešiť problémy. Bolo to však z časového hľadiska náročnejšie a bez určitej redukcie učiva by to nebolo možné.

Naučili ste sa niečo počas posledného školského roka? Snáď sa mi podarilo naučiť sa rozlišovať, čo je podstatné a čo až tak nebude chýbať. Dokážem si predstaviť, že niektoré predmety alebo niektoré hodiny by mohli prebiehať v online priestore aj vtedy, keď nebude lockdown. Naučila som sa, že ak prenesiete zodpovednosť na študentov, mnohí z nich ju dokážu uniesť. Častokrát sme my učitelia netušili, čo sa odohráva na druhej strane a s akými podmienkami doma naši žiaci zápasia. Toto bolo treba vziať do úvahy a občas si táto situácia vyžadovala mať veľkú mieru tolerancie.

Čo Vás najviac inšpiruje vo Vašej profesii? Inšpiráciu hľadám vo svojom okolí, inšpirujú ma kolegovia. Obdivujem, čo mnohí z nich dokážu.

Aký je Váš vzťah k sebavzdelávaniu cez školský rok a leto?
Sebavzdelávanie patrí k životu, pre mňa je to životná potreba. Týka sa viacerých profesií a učiteľská k nim patrí. V biológii je to najmä o tom, že veda napreduje, aktuálne napríklad genetika míľovými krokmi a ja som rada, keď študenti nedostávajú len staré, rokmi prežuté poučky, ale v škole získajú aj nové poznatky, alebo ich sami objavujú. Preto ma napríklad veľmi rozčuľuje, keď sa maturanti z biológie musia učiť na prijímacie pohovory na medicínu z učebníc, ktoré sa používali v škole pred dvadsiatimi rokmi. Sebavzdelávanie je pre učiteľov nielen právo, ale aj povinnosť, čo vyplýva dokonca zo zákona. V čase letných dovoleniek je však prvoradý oddych a zotavenie, nabratie síl a energie na ďalší školský rok. Ak tieto benefity prináša aj vzdelávanie sa, potom je všetko v poriadku.

Ako sa samovzdelávate vy? Veľmi rada študujem odborné články, prečítam si zaujímavé rozhovory, počúvam podcasty. Vyučujem aj nematuritný seminár Manažment financií a v tejto oblasti neustále pribúdajú nové zdroje. Tie, ktoré ma zaujmú, si odkladám, aby som ich mohla použiť vo vyučovaní. Spolu s kolegyňami v škole sme sa v priebehu minulého školského roka vyškolili v projekte FinQ. Navštevovala som viaceré webináre, tematicky súvisiace s mojou prácou. Školila som sa aj v používaní rôznych online nástrojov a aj v tom, ako vedieť školiť ostatných. Od apríla totiž v SKU ako lektori školíme pedagógov v akreditovanom vzdelávaní, ktoré sa týka toho, čo by mali poznať ako zamestnanci, teda školských zákonov, dokumentácie v škole, práv a povinností a ich dodržiavania v prostredí našich škôl. Prvé dni dovolenky v júli sme boli spolu s kolegyňou lektorovať 28 mladých, začínajúcich učiteľov na pozvanie Komenského inštitútu v Zaježovej, čo bola veľmi príjemná skúsenosť.

Čo plánujete robiť počas tohto leta? Plánovala som, že si dám pauzu od práce za počítačom, no v komore učiteľov máme rozbehnutý projekt, ktorým chceme naštartovať demokratizáciu vnútri našich škôl, čo je spojené s viacerými aktivitami aj počas leta. Takže moja chrbtica bude musieť ešte vydržať a budem sa snažiť uchlácholiť ju nejakým kompenzačným pohybom v okolí Bratislavy, prípadne v nejakej inej peknej lokalite na Slovensku. Aktuálne sa teším, že nám dozrievajú marhule a snáď sa mi ich podarí spracovať do marhuľového džemu :)

Ďakujeme za rozhovor.