Učíme na diaľku

Webináre ako priestor pre inšpirácie a vzájomnú podporu v čase pandémie

18.10.2021|Projektový tím ŠPÚ

18.10.2021 Webináre z dielne Štátneho pedagogického ústavu, rôznych organizácií a inštitúcií mali jeden spoločný cieľ – pomôcť rozvíjať zručnosti učiteľov, ostatných pedagogických a odborných zamestnancov, žiakov, študentov či rodičov, ...

Uvedený článok je súčasťou odborno-metodického časopisu pre školy a školské zariadenia Pedagogické rozhľady, ktorý vydáva Metodicko-pedagogické centrum Bratislava.

Situácia spojená s prerušením vyučovania na školách nás prinútila rýchlo sa adaptovať na dištančné vzdelávanie. Preto, ako jedna z aktivít v rámci Národného projektu Profesijný rozvoj učiteľov (NP TEACHERS), vznikol portál Učíme na diaľku. Okrem usmernení, odporúčaní, poradenstva a i., ponúkal portál sekciu „webináre“, ktorej poslaním bolo pomôcť učiacej sa komunite zvládnuť pandemickú situáciu COVID-19 na školách.

Webináre z dielne Štátneho pedagogického ústavu, rôznych organizácií a inštitúcií mali jeden spoločný cieľ – pomôcť rozvíjať zručnosti učiteľov, ostatných pedagogických a odborných zamestnancov, žiakov, študentov či rodičov, ktoré si nová forma vzdelávania vyžadovala (zdroj: https://ucimenadialku.sk). Hlavnou úlohou webinárov nebolo len podporiť učiteľov, priniesť nové možnosti v oblasti dištančného vzdelávania, zdieľanie aktivít, ktoré je možné robiť aj doma, ale aj sieťovať učiteľov a pedagogických zamestnancov či inšpirovať ich a starať sa o ich duševné zdravie. Petra Fridrichová ako jedna z mnohých rečníkov, o webinároch povedala: „Výzvou a prekonaním seba samej boli pre mňa webináre. Tie ma naučili mnoho vecí a vďaka otázkam od účastníkov, pomenovaním ich problémov som sa utvrdila v tom, že rozmanitosť problémov, ktoré učitelia riešia naprieč Slovenskom, je veľmi veľká. Nedá sa nájsť jedna cesta a jedno riešenie. Ak však majú učitelia záujem (a často majú záujem pomôcť svojim žiakom), je potrebné hľadať možnosti, navrhovať alternatívy, diskutovať o nich, podporovať učiteľov v experimentovaní a uistiť ich, že cesta, ktorou idú, je správna, príp. navrhovať korekcie.“ (zdroj: https://ucimenadialku.sk/blog/petra-fridrichova-ucitelia-potrebujupodporu-ocenenie-a-uistenie-ze-je-to-dobre).

Webináre boli venované hlavne učiteľom, ktorí sa vo veľmi krátkom čase museli naučiť učiť svojich žiakov z domu. Samozrejme na webinároch neboli prítomní vždy len učitelia. Na mnoho z nich sa prihlásili aj pedagogickí asistenti, výchovní poradcovia, riaditelia škôl či samotní žiaci alebo rodičia. Nemôžeme zabudnúť, na tzv. Kávy riaditeľov, ktoré sa tvorili v spolupráci s neziskovou organizáciu LEAF a boli venované riaditeľom škôl práve na zdieľanie skúseností ohľadom vedenia a organizovania vzdelávacieho procesu v dištančnom vzdelávaní.

Témy webinárov sa venovali aktuálnej situácií v školách. Počas roka sme sa venovali témam ako napr. Ako rozvíjať komunikačné zručnosti u dieťaťa s ťažkosťami v učení? Učenie jazykov na diaľku – problém alebo šanca? Bádanie v biológii – ako to robiť online? Úloha pedagogického asistenta v dištančnej forme vzdelávania alebo napríklad úprave obsahu vzdelávania v rôznych vyučovacích predmetoch. Na konci roka sme venovali pozornosť slovnému hodnoteniu na základných a stredných školách. Tiež sme sa v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR venovali aj téme letných škôl a ich významu pre žiakov nielen z marginalizovaných skupín. Záznamy z webinárov si môžete pozrieť aj na YouTube kanáli Učíme na diaľku (link: [https://www.youtube. com/channel/UCGltBBHjdTeaJ4g0HuT-iAA/videos](https://www.youtube. com/channel/UCGltBBHjdTeaJ4g0HuT-iAA/videos)).

Tak ako dištančné vzdelávanie, aj webináre prešli rôznym progresom. Spočiatku boli webináre len akousi „snahou“ priblížiť sa učiteľom, no nakoniec sa z nich stal cenný zdroj informácií, inšpirácií, motivácie a prepojenie učiteľov, ktorí mali stále chuť dozvedieť sa niečo nové. Webináre mali svoje najväčšie opodstatnenie hlavne vtedy, keď boli školy pre žiakov zatvorené. Vlna webinárov sa pomaličky začala zmenšovať, keď sa postupne začali otvárať školy (najskôr 1. následne 2. stupeň a stredné školy).

Odozva od učiteľov:

  • „Ďakujem za nápady a rady, už som začala s realizáciou a budem pokračovať.“
  • „Veľká vďaka za inšpiratívny webinár.“
  • „Ešte raz ďakujem veľmi pekne za obrovský prínos a dobré nápady pre prax.“
  • „Robíte skvelú prácu, vďaka za jasný a veľmi kvalitne spracovaný webinár, prajem všetko dobré. :)“
  • „Dnes to bolo znovu veľmi prínosné, Ďakujem. Určite robte tieto webináre aj naďalej.“
  • „Dali ste nám veľmi pekné a užitočné nápady, veľa inšpirácie aj trochu upokojenia v týchto časoch, ďakujem.“
  • „Ďakujem za zmysluplne využitý čas.“
  • „Mám dve strany poznámok, skúsim aplikovať aj v našej triede. Ďakujem.“

Zdroj: Projektový tím ŠPÚ, Bratislava. 2021. Komplexná podpora pre pedagogických a odborných zamestnancov počas krízovej a post-krízovej situácie, súvisiacej s prerušením vyučovania v školách. In Pedagogické rozhľady. ISSN 1335-0404, 2021, roč. 30, č. 6, s 42 – 47.