Učíme na diaľku

Prihlasovací formulár pre ZŠ

Aktualizované k 24.01.2021

V prvej vlne pandémie prešli všetky stupne škôl na dištančnú formu vzdelávania. Nie všetky žiačky a všetci žiaci mali rovnakú šancu participovať na vzdelávacom procese. Mnoho detí zostalo počas obdobia dištančného vzdelávania bez väčšej podpory. Identifikovaných bariér bolo mnoho, niektoré vychádzali z absencie technického vybavenia, slabého alebo žiadneho pripojenia, iné pedagógovia i rodičia detí pomenovali ako špecifické bariéry v učení. V nadväznosti na vzniknutú situáciu je v aktuálnom školskom roku našou najväčšou snahou poskytnúť v čo najväčšej možnej mierne podporu pre všetky deti. Ponúkanou možnosťou je zapojenie študentov pedagogických fakúlt, ktorí majú odborné vedenie svojich katedier.

Pomocou študentov a študentiek vysokých škôl je možné doučovanie Vašich žiakov priamo u Vás v základnej škole.

Máte záujem o podporu?

Vyplňte priložený dotazník, najlepšie/najskôr do konca októbra 2020.

Následne Vás budeme kontaktovať.

Názov a adresa školy

Kontaktná osoba pre komunikáciu s príslušnou pedagogickou fakultou

Pre aký stupeň ZŠ a predmety hľadáte pomoc a koľko evidujete žiakov s potrebou podpory - doučovania?*

Akou formou by malo doučovanie prebiehať?

Áno
Nie