Pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu

Kontakt

Napíšte nám

Kontaktný formulár

V súlade s nariadením GDPR (č. 2016/679) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov udeľujem Štátnemu pedagogickému ústavu súhlas so spracovaním osobných údajov na účely evidencie podnetov v nasledovnom rozsahu: meno, priezvisko a adresa elektronickej pošty. Tento súhlas mám právo kedykoľvek odvolať.

Kontaktné údaje

0800 138 033
v pracovné dni
od 8:00 do 16:00
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Stromová 1
813 30 Bratislava

Partneri