Pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu

Prehľad podpory pre vysoké školy

Na tomto mieste nájdete prehľad niekoľkých podporných nástrojov pre študentov a učiteľov vysokých škôl. Obsahuje tipy na stránky a kontakty na organizácie a inštitúcie, ktoré sa v tejto situácii rozhodli poskytnúť podporu študentom a vysokým školám.

Zoznam podporných nástrojov budeme priebežne dopĺňať. Ak poznáte ďalšiu dostupnú podporu pre učiteľov a študentov VŠ, dajte nám o nej vedieť a zaradíme ju do zoznamu. Vopred ďakujeme všetkým, ktorí sa podelia o svoje skúsenosti.

Inšpirácie na komunikačné nástroje využiteľné pri dištančnom vzdelávaní nájdete v sekcii Komunikácia.

Návod na prechod na online štúdium v podmienkach VŠ

Vysoká škola manažmentu s cieľom pomôcť učiteľom vysokých škôl s prechodom na online štúdium spracovala krátky návod, na čo myslieť pri kvalitnom online štúdiu.

Iniciatíva Študenti sú doma

Študentská rada vysokých škôl pripravila pre študentov VŠ iniciatívu Študenti sú doma, ktorej cieľom je vyzývať študentov na sebaizoláciu a prezentovať tipy, ako prežiť tento čas produktívne. Iniciatíva taktiež mapuje výučbu na jednotlivých vysokých školách počas tejto mimoriadnej situácie a snaží sa poskytnúť pomoc pri riešení problémov študentov na Slovensku i na mobilitách v zahraničí, ako aj zahraničných študentov na Slovensku.

Microsoft Teams pre online vzdelávanie

Spoločnosť Microsoft Slovakia pripravila blog pre učiteľov a študentov, v ktorom sa venuje podpore škôl pri prechode na online vzdelávanie, najmä na platforme Microsoft Teams. Taktiež poskytuje podporné aktivity formou webinárov, videí, technickej podpory a konzultácií.

AKO NA ONLINE VZDELÁVANIE - metodická príručka Univerzity Komenského

Univerzita Komenského pripravila metodickú príručku pre učiteľov UK k online vzdelávaniu so širším využitím.

Partneri