Učíme na diaľku

Iné

Aktualizované k 28.07.2021

Usmernenie k oznamovaniu údajov o neprítomných deťoch a žiakoch Sociálnej poisťovni (aktualizované 27. 10. 2020)

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejňuje aktualizované dokumenty k bodu č. 4 z Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu č. 2020/15801:1-A1800 zo dňa 28. 8. 2020. Aktualizácia je vyznačená červenou farbou a týka sa len toho, že školy nahrávajú tabuľku na bezpečné úložisko namiesto zasielania e – mailom. Prvýkrát sa školy riadia týmto postupom pri údajoch za mesiac október 2020 (t. j. zasielanie do 3. novembra 2020).