Učíme na diaľku

Jarné školy

Aktualizované k 28.07.2021

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej „ministerstvo školstva“) umožňuje organizovať jarné školy v čase jarných prázdnin jednotlivých krajov.

Ministerstvo školstva tým vytvára možnosť (nie povinnosť) organizovať jarné školy s cieľom prispieť k vyrovnaniu rozdielov medzi žiakmi, podporiť učenie sa najmä u tých žiakov, ktorí nemali prístup k plnohodnotnému dištančnému vzdelávaniu.

Jarnú školu je možné organizovať na tých základných a stredných školách a v tých ročníkoch, ktoré majú rozhodnutím ministra školstva umožnenú prezenčnú výučbu. Zároveň škola nesmie mať zakázanú prezenčnú výučbu RÚVZ. Zriaďovateľ v spolupráci s riaditeľom školy môže umožniť konanie jarnej školy. Podmienky na testovanie zamestnancov, zákonných zástupcov prípadne žiakov sú rovnaké ako pri prezenčnom vyučovaní.