NÚCEM testy

Aktualizované k 10. 08. 2020

NÚCEM pripravil cvičné témy a zadania písomných maturitných prác.

Minister ruší vykonanie externého testovania žiakov 9. ročníkov základných škôl a žiakov 4. ročníkov gymnázií s osemročným vzdelávacím programom v školskom roku 2019/2020.

Elektronické testy pre školy z rôznych predmetov - aktualizácia k 6.4.2020

NÚCEM pripravil širokú ponuku elektronických testov pre školy, ktoré vzdelávajú žiakov online formou. V období od 6. apríla do 27. mája 2020 sú pre základné a stredné školy pripravené elektronické testy z rôznych typov gramotností (čitateľská, matematická, prírodovedná, finančná, štatistická), zo slovenského jazyka a literatúry, matematiky a cudzích jazykov (anglický a nemecký jazyk). V ponuke sú tiež vedomostno-zábavné úlohy.

Odporúčame, aby školy tieto testy využili na opakovanie a prehlbovanie učiva so žiakmi ako aj na upevňovanie medzipredmetových vzťahov a gramotností žiakov. Nie je žiadúce, aby učitelia na základe výsledkov z týchto testovaní hodnotili a známkovali žiakov.

Aj školy, ktoré nemajú licencie, môžu požiadať o prístup do systému e-Test a okrem modulu pre učiteľské testovanie môžu využiť aj testy, ktoré v systéme NÚCEM ponúka pre školské e-testovania.

Usmernenia súvisiace s ponukou jarných školských e-testovaní sú uvedené tu: www.etest.sk/e-testovanie-jar-2020/. Informácie učitelia nájdu na stránke Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania.