Učíme na diaľku

Prerušenie vyučovania v školách

Aktualizované k 26.11.2020

Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu (aktualizované o rozhodnutie ministra z 12. 11. 2020 s účinnosťou od 16. 11. 2020) sa s platnosťou od 26. októbra do odvolania mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v:

 • základných školách pre žiakov v piatom až deviatom ročníku (okrem malých skupín žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, ak podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu),
 • stredných školách (okrem malých skupín žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, ak podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu),
 • jazykových školách,
 • základných umeleckých školách.

Riaditelia týchto škôl zabezpečia pre žiakov a poslucháčov dištančné vzdelávanie.

Mimoriadne prerušenie školského vyučovania v školách nadväzuje na uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 678 z 22. októbra 2020 a na obmedzenie slobody pohybu a pobytu.

Zároveň sa v školskom roku 2020/2021 až do odvolania vo všetkých školách a školských zariadeniach nemôžu uskutočniť školské aktivity podľa § 28 ods. 16, § 30 ods. 7 a § 33 ods. 12 školského zákona a to najmä:

 • výlety a exkurzie,
 • športové výcviky a školské športové súťaže,
 • pobyty v škole v prírode a aktivity školy v prírode,
 • kurzy na ochranu života a zdravia,
 • kurzy pohybových aktivít v prírode,
 • saunovanie,
 • dni otvorených dverí
 • S platnosťou od 26. októbra do odvolania sa tiež mimoriadne prerušuje záujmové vzdelávanie v školách a školských zariadeniach; riaditelia škôl zabezpečia podľa podmienok a možností záujmové vzdelávanie dištančnou formou.