Učíme na diaľku

Manuál na prípravu vzdelávania v školskom roku 2020/2021

Sme tesne pred začiatkom nového školského roka a v súčasnosti nikto z nás nevie, čo nás v ňom čaká. Je potrebné pripraviť sa na prípad, že by sa v dôsledku nepriaznivej epidemiologickej situácie opäť pristúpilo k mimoriadnym opatreniam a školy budú musieť prejsť na dištančnú formu vzdelávania.

Jedno zo základných zistení z obdobia marec – jún 2020 je, že neexistuje jedno optimálne riešenie dištančného vzdelávania, ale potreby sú rôzne a veľmi dobre fungujúce riešenia v jednej škole môžu byť nepoužiteľné v inej škole. Nikto, kto nie je súčasťou školskej komunity, nemôže vedieť, aké opatrenia môžu v konkrétnej škole fungovať dobre a aké fungovať nebudú. Preto je najlepšie, ak vedenie školy prispôsobí opatrenia navrhnuté na celoštátnej úrovni na podmienky svojej konkrétnej školy.

Manuál z tohto dôvodu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky spracovalo v podobe štruktúrovaného zoznamu otázok, možných odpovedí a príkladov riešení, ktoré môže škola použiť pri príprave svojho vlastného plánu:

Prílohy na stiahnutie