Triedne knihy

Aktualizované k 27.04.2020

Vedenie triednej knihy v materských školách, ŠKD a v špeciálnych materských školách

Uvedú sa tieto dva záznamy:

  • „Výchovno-vzdelávacia činnosť prerušená v čase od 16. 03. 2020 do 29. 03. 2020 na základe usmernenia ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 12. marca 2020.“
  • „Výchovno-vzdelávacia činnosť prerušená v čase od 30. 03. 2020 do odvolania.“

Vedenie triednej knihy v základnej škole, základnej umeleckej škole, špeciálnej základnej škole a strednej škole

Termín od 16.marca 2020 do 29. marca 2020 sa navrhuje zapisovať nasledovný text: „Prerušenie vyučovania od 16. marca 2020 do 29. marca 2020 na základe usmernenia ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 12. marca 2020.“

Termín od 30. marca 2020 do odvolania sa navrhuje zapisovať nasledovný text: „Prerušenie vyučovania od 30. marca 2020 do odvolania.“

Odporúčame do triednej knihy v časti Poznámka uviesť, že vyučovanie prebiehalo podľa správy jednotlivých predmetových komisií alebo správy metodického združenia. Následne každé PK a MZ urobí stručnú správu o priebehu vyučovania v jednotlivých triedach alebo predmetoch.

ASC Agenda v týchto dňoch bude posielať bližšie informácie pre školy a snažiť sa nastaviť veci tak, aby maximálne školám zjednodušili prácu. Zároveň pripravujeme krátku ukážku, ako spracovať správu v PK a MZ. V zásade pôjde o dokument, ktorý sa vypracuje až po skončení stavu, príp. na konci šk. roka, takže nie je potrebné túto vec aktuálne v školách riešiť.