Vitajte!

Vitajte!

Prinášame vám aktuálne usmernenia, odporúčania, zdroje a nástroje pre vzdelávanie všetkých detí na diaľku.

Tento portál vznikol v spolupráci viacerých mimovládnych organizácií, expertov, MŠVVaŠ SR a ŠPÚ ako nástroj oficiálnej komunikácie počas prerušeného vyučovania na školách a prerušenej prezenčnej výučby na vysokých školách v čase epidémie koronavírusu.

Ministerstvo školstva spustilo zber údajov o priebehu dištančnej výučby a o potrebách škôl. Dotazníky bude možné vypĺňať do 10. júla 2020. Viac informácii v tlačovej správe ministerstva školstva.

06. 07. 2020

Ministerstvo školstva schválilo nový dodatok k Štátnemu vzdelávaciemu programu. Dodatok sa týka opatrení na odstránenie alebo minimalizáciu dôsledkov mimoriadneho prerušenia vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 a na zosúladenie znenia ŠVP so znením školského zákona.

03. 07. 2020

Štátny pedagogický ústav si uvedomuje aktuálnosť témy plagiátorstva a v spolupráci s Nadáciou Zastavme korupciu pripravuje aktivity zamerané na rozvíjanie a prehlbovanie etických hodnôt vo vzdelávaní na základných a stredných školách. Prečítajte si viac.

01. 07. 2020

Zaujíma nás, ako sa školám podarilo vyrovnať sa s krízovou situáciou spôsobenou prerušením vyučovania v školách. Pripravili sme preto online formulár pomocou ktorého sa môžete so všetkými užívateľmi portálu Učíme na diaľku podeliť o zaujímavé podnety a inšpirácie dobrej praxe.

24. 06. 2020

Aktualizujeme a pridávame usmernenia k dokumentácii a vysvedčeniam v sekcii Dokumentácia - pre špeciálne školy, odborné školy, ZUŠ a i.

23. 06. 2020

Pozrite si náš nový webinár o letných školách. Zapojiť sa do výzvy na predloženie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvojový projekt zameraný na organizáciu Letnej školy môžu školy do 26.6.2020.

23. 06. 2020

Najvyhľadávanejšie sekcie

Rýchly prehľad najdôležitejších podstránok

Učíme na diaľku

Nižšie nájdete komplexné sekcie, ktoré vám pomôžu pri dištančnom učení či učení online.

Online vzdelávanie

Učíte online? Pomôžu vám návody vo forme videí, či textu, ako pracovať s rôznymi online nástrojmi a vyučovať pomocou nich efektívnejšie.

Webináre a materiály o hodnotení

Oboznámte sa, ako slovne na 1. a 2. stupni hodnotiť v čase pandémie koronavírusu. Obsah videí, ukážok a zdrojov pre vás pripravilo ŠPÚ.

Offline učenie - otváranie škôl

Usmernenia, nápady a rady k organizácii návratu do škôl pre materské školy a 1.stupeň základných škôl v tomto školskom roku.