Učíme na diaľku

Vitajte!

Aj v tomto školskom roku chceme byť s naším portálom Učíme na diaľku pre vás oporou a zdrojom inšpirácií vo vzdelávaní žiakov, nielen na diaľku.

Príjemné jesenné prázdniny želáme.
Doprajme si zaslúžený oddych a myslime na bezpečie seba i ostatných.

Tento portál vznikol v spolupráci viacerých mimovládnych organizácií, expertov, MŠVVaŠ SR a ŠPÚ ako nástroj oficiálnej komunikácie počas krízovej situácie spôsobenej prerušeným vyučovaním na školách a prezenčnej výučby na vysokých školách v čase epidémie koronavírusu. Podpora pokračuje aj v čase post-krízovej situácie po návrate žiakov a študentov do škôl.

BUĎME ZODPOVEDNÍ a ZAMERAJME SA POČAS JESENNÝCH PRÁZDNIN NA PSYCHOHYGIENU A ODDYCH. Myslime na dodržiavanie protiepidemických opatrení, ktoré ovplyvnia aj následnú situáciu v školách. Minister školstva v tejto súvislosti vyzýva na zodpovednosť, aby aj naďalej bolo možné udržať bezpečné prostredie v školách. Zároveň svoju prosbu o zváženie očkovania adresuje tým, ktorí sa ešte pre vakcínu nerozhodli. Viac o momentálnej situácii v školách.

27.10. 2021

E-MAILOVÉ PORADENSTVO je základ našej podpory pre vás! V poslednej dobe ste sa nás často pýtali, čo robiť, ak má žiak pozitívny antigénový test. Spísali sme pre vás, aké sú povinnosti rodiča/zákonného zástupcu a školy.

26.10. 2021

Prečítajte si rozhovor s koučkou a mentorkou Máriou Dečovou. Rozprávali sme sa spolu o budovaní pozitívnej klímy v pedagogickom tíme i o príležitostiach, ktoré nám do vzdelávania prinieslo obdobie pandémie.

25.10. 2021

NOVÉ doplnené FAQ - Najčastejšie kladené otázky k ŠKOLSKÉMU SEMAFORU. Ministerstvo aktualizovalo dokument o otázky, s ktorými sa na nich najčastejšie obraciate. Nenašli ste odpoveď na vašu otázku? Radi vám na ňu odpovieme cez kontaktný formulár v časti PORADENSTVO.

22.10. 2021

ZDRAVÁ DUŠA ŠKOLY - to je názov pilotného programu Nadácie Orange, ktorého cieľom je rozvíjať tému prevencie v oblasti duševného zdravia na školách a prispieť k budovaniu psychickej odolnosti a psychohygieny jej pracovníkov. Termín na odovzdanie projektov je 16.11.2021. Pracujme na našom psychickom zdraví.

22.10. 2021

AKTUALIZOVANÝ ŠKOLSKÝ SEMAFOR k 15.10.2021 - upravuje sa ním lehota ospravedlnenia dochádzky žiaka rodičom bez potreby dodať potvrdenie od lekára. U detí s povinným predprimárnym vzdelávaním je to 7 po sebe nasledujúcich dní, u žiakov 5 dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú). Ďalšia zmena sa týka zmeny režimu v bordovej farbe okresu pre jazykové školy, ZUŠ a CVČ. Zmeny nájdete v dokumente zvýraznené červenou farbou.

18.10. 2021

Zapojte sa

Dištančné vzdelávanie