Učíme na diaľku

Vitajte!

Vitajte!

Prinášame vám aktuálne usmernenia, odporúčania, zdroje a nástroje pre vzdelávanie všetkých detí, nielen na diaľku.

Tento portál vznikol v spolupráci viacerých mimovládnych organizácií, expertov, MŠVVaŠ SR a ŠPÚ ako nástroj oficiálnej komunikácie počas krízovej situácie spôsobenej prerušeným vyučovaním na školách a prezenčnej výučby na vysokých školách v čase epidémie koronavírusu. Podpora pokračuje aj v čase post-krízovej situácie po návrate žiakov a študentov do škôl.

Termín na predloženie žiadostí na prihlásenie sa do Letnej školy 2021 pre stredné odborné školy bol predĺžený do 18. júna 2021. Rozšíril sa aj okruh žiadateľov o školy umeleckého priemyslu a konzervatóriá.

08.06. 2021

Prečo je dôležité nepreťažovať deti náročným skúšaním? Ako postrehnúť prvé príznaky nepohody a nezvládnutého stresu zo záťaže? Odpovede budeme hľadať prostredníctvom webinára Psychická pohoda a hodnotenie žiakov 9. júna 2021 o 18:00.

07.06. 2021

ŠPÚ vydalo Metodické odporúčanie k záverečnému hodnoteniu žiakov základných a stredných škôl, kde nájdete zásady hodnotenia, ktoré by mali učitelia ZŠ a SŠ pri záverečnom hodnotení v tomto školskom roku rešpektovať.

04.06. 2021

Ako efektívne komunikovať s deťmi a rodičmi v strese a v konfliktných situáciách? Odpovede budeme s lektorkami a supervízorkami Inštitútu Virginie Satirovej hľadať počas webinára už budúci utorok (8. júna 2021).

03.06. 2021

Konanie školských aktivít pred letnými prázdninami (školy v prírode, jednodňové a viacdňové školské výlety, besiedky a pod.) upravuje Usmernenie MŠVVaŠ SR.

03.06. 2021

Štátny pedagogický ústav pripravil Odporúčania na výchovno-vzdelávacie aktivity pre Letné školy 2020/2021 s inšpiráciami rôznych aktivít rozdelených podľa vekovej kategórie žiakov.

28.05. 2021

Zapojte sa

Dištančné vzdelávanie