Učíme na diaľku

Vitajte!

Ďakujeme za vašu dôveru, milí pedagogickí a odborní zamestnanci, rodičia a ostatní priaznivci nášho portálu Učíme na diaľku.

Pandémia poľavila a nás teší, že situácia v školách sa ustálila. Z tohto dôvodu po dvoch náročných rokoch ukončujeme k 15. 6. 2022 našu činnosť. Sme radi, že sme vás mohli s našimi aktivitami podporiť v čase dištančného vzdelávania. Všetky inšpirácie dobrej praxe, záznamy webinárov i pracovné listy ostávajú pre vás naďalej prístupné aj po ukončení projektu. Ďakujeme ešte raz za vašu trpezlivosť, húževnatosť a kreativitu.

Tento portál vznikol v spolupráci viacerých mimovládnych organizácií, expertov, MŠVVaŠ SR a ŠPÚ ako nástroj oficiálnej komunikácie počas krízovej situácie spôsobenej prerušeným vyučovaním na školách a prezenčnej výučby na vysokých školách v čase epidémie koronavírusu. Podpora pokračovala aj v čase post-krízovej situácie po návrate žiakov a študentov do škôl.

POSLEDNÉ DVE PANELOVÉ DISKUSIE V TOMTO ŠKOLSKOM ROKU

Pozývame vás na obľúbené online podujatia Štátneho pedagogického ústavu, na ktorých sa stretávajú a spoločne diskutujú učitelia a učiteľky zo škôl, ktoré začleňujú deti a mladých z Ukrajiny.

30.05. 2022

Školský semafor je pre zlepšujúci sa vývoj epidemickej situácie POZASTAVENÝ.

Opatrenia, ktoré ostávajú aj naďalej v platnosti nájdete v dokumente „USMERNENIE K BEZPEČNÉMU PROSTREDIU V ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH POČAS PANDÉMIE OCHORENIA COVID-19 A MIMORIADNEJ SITUÁCIE“.

Informácie o aktualizácii usmernenia či iné dôležité informácie týkajúce sa prevádzky škôl v školskom roku bude ministerstvo zasielať emailom riaditeľom škôl, a aj učiteľom a riaditeľom regionálnych úradov školskej správy.

11.05. 2022

VYPOČUJTE SI posledný podcast Odborne na slovíčko, v ktorom sa kolegovia z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie venovali témam:

  • čo predstavuje pandémia pre rodičov, ich deti a rodinu ako celok,
  • aké dopady na duševné zdravie detí zanechala pandémia,
  • aké by mohli byť odporúčania do praxe pre odbornú verejnosť v súvislosti s pandémiou i inými náročnými životnými situáciami.
05.05. 2022

Nadácia Zastavme korupciu prichádza s výzvou na Férovku: Učitelia, žiaci, rodičia, pracujte s nami na tom, aby bola vaša škola férovým prostredím, v ktorom sa formujú čestne zmýšľajúci ľudia.

Zapojte sa do výzvy a vyhrajte podporu pre váš projekt a zaujímavé ceny vrátane tej najlepšej - atmosféru čestnosti a bezpečia u vás v škole. Všetky informácie nájdete tu: www.naferovku.sk.

05.05. 2022

Tip na vzdelávanie pre učiteľov V spolupráci s neziskovou organizáciou LEAF sme pre vás pripravovali obľúbené online podujatia Kávy riaditeľov. Aktivít, ktorým sa venujú je ale omnoho viac.

Spoznajte bližšie ich Individuálny rozvojový program pre učiteľa, vďaka ktorému získate skúseného mentora z praxe.

Prihlasovanie otvorené do 8. mája.

05.05. 2022

Zapojte sa

Dištančné vzdelávanie