Pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu

Odporúčania pre vzdelávanie počas prerušeného vyučovania

Cieľom praktických odporúčaní je ponúknuť vedeniu škôl a učiteľom inšpirácie pri riešení situácie počas prerušeného vyučovania na školách. Je nesmierne dôležité, aby všetci aktéri (zriaďovatelia, riaditelia a učitelia) partnersky komunikovali a vo vzájomnom dialógu hľadali spoločné riešenia novej situácie. Rovnako je potrebné aj na úrovni učiteľ, žiak či študent a rodič nájsť vo vzájomnej komunikácii vhodný model pre zabezpečenie rozvoja žiakov a študentov aj v tejto mimoriadnej situácii, pri rešpektovaní ich aktuálnych možností. Rodičia aj učitelia prežívajú veľmi náročné chvíle: často musia skĺbiť svoj osobný život s prácou z domu, súčasne zabezpečujú starostlivosť o domácnosť, deti a pomáhajú aj svojim rodičom, prípadne starým rodičom. Situácia sa môže skomplikovať ešte viac, ak sa v rodine vyskytne choroba. Aj preto sú najdôležitejšie odporúčania týchto dní pochopenie, vychádzanie si v ústrety, dohoda, konsenzus, rešpekt a spolupráca.

Odporúčania pre učiteľov a vedenie škôl

Viac informácií

Zadávanie úloh online – rady a tipy pre učiteľov

Viac informácií

Partneri