Otvorenie školského roka 2020/2021

Aktualizované k 27.09.2020

Cieľom dokumentov je stanoviť základné prevádzkové podmienky škôl po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 pre potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní.

Upravujú iba tie základné prevádzkové podmienky, ktoré sa líšia alebo sú upravené nad rámec od štandardných podmienok vyplývajúcich zo školských, hygienických, pracovnoprávnych a ďalších predpisov. Manuály sú zostavené pre jednotlivé kategórie škôl a školských zariadení.

Rozhovor s MUDr. Elenou Prokopovou

Otázky, na ktoré zodpovedala MUDr. Elena Prokopová nájdete v sekcii Často kladené otázky.

Rozhovor s MUDr. Elenou Prokopovou, hlavnou odborníčkou Ministerstva zdravotníctva SR pre všeobecnú starostlivosť o deti a dorast, o opatreniach k začiatku školského roka 2020/2021:

Príklady dobrej praxe k príprave začiatku školského roka

Vytvorte si systém, ktorý funguje u vás v škole. Každá škola je iná, vedenie školy najlepšie vie, čo škola potrebuje. Ak si však škola nie je celkom istá a privíta radu či odporúčanie – dokument, ktorý pripravilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, uvádza možnosti riešení, uplatnenie ktorých nie je záväzné.

10 krokov ako zvládnuť prechod na dištančné vzdelávanie

Manuál v podobe štruktúrovaného zoznamu otázok, možných odpovedí a príkladov riešení, ktoré môže škola použiť pri príprave svojho vlastného plánu.

Ďalšou pomocou pre školy sú materiály vytvorené v Národnom projekte IT akadémia – Vzdelávanie pre 21.storočie, týkajúce sa podpory on-line vzdelávania a jeho úspěšného zvládnutia.

Materiály sú zverejnené na webovej stránke http://itakademia.sk/sme-pripraveni-na-novy-skolsky-rok/. Zároveň IT akadémia na stránke národného projektu realizuje webináre na podporu dištančného vzdelávania http://itakademia.sk/webinare/.