Archív noviniek

Pozrite si záznam z bonusovej česko-slovenskej online debaty o súčasnej situácii vo vzdelávaní. Jej účastníkmi boli pedagógovia, žijúci a pôsobiaci na školách rôznych stupňov z Islandu, Nemecka, Spojeného kráľovstva a Švédska.

29. 06. 2020

Aktualizovali sme prílohu k usmerneniu pre základné školy k vysvedčeniam - 18.6.2020, v sekcii Dokumentácia nájdete aj ďalšie info k záverečnej dokumentácii.

18. 06. 2020

Pre užívateľov školského systému Edupage dávame do pozornosti podrobné návody k vypĺňaniu vysvedčení, ako aj krátke inštruktážne video k zadávaniu slovného hodnotenia.

18. 06. 2020

Štátny pedagogický ústav vypracoval Odporúčania na výchovno-vzdelávacie aktivity počas letných škôl v školskom roku 2019/2020.

17. 06. 2020

Aktualizovali sme Rozhodnutie ministra, Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania materských škôl, základných škôl a stredných škôl k 22. 6. 2020. Rovnako pribudlo aj usmernenie Ako pripraviť a zasielať údaje na OÚ v sídle kraja pre MŠ a ZŠ – ako podklad pre Sociálnu poisťovňu.

16. 06. 2020

V sekcii Učebnice pribudli najčastejšie otázky a odpovede k príspevku na učebnice

15. 06. 2020

Dávame do pozornosti odkazy na dva zaujímavé webináre:

Inkluzívne vzdelávanie a odborný tím - online webinár pre všetkých učiteľov a riaditeľov škôl (16.6.)

Efektivitou k úspechu, alebo ako ako na "time management" - online workshop pre riaditeľov a zástupcov škôl (17.6.)
15. 06. 2020

Pribudli nové FAQ otázky 30 - 42 o hodnotení + úpravy otázok č. 27 a 29. V sekcii Usmernenia - DOKUMENTÁCIA sú informácie k triednym knihám, ukážky vysvedčení pre ZŠ i námety pre záverečnú správu. Nové i staršie webináre o slovnom hodnotení nájdete tu.

14. 06. 2020

Ministerstvo školstva zverejnilo výzvu na rozvojové projekty zamerané na organizáciu letných škôl. Bližšie informácie, termíny a podmienky nájdete v samostatnej sekcii LETNÉ ŠKOLY.

11. 06. 2020

V sekcii Otváranie škôl nájdete aktuálne rozhodnutie ministra o otváraní škôl, školských zariadení a centier voľného času.

10. 06. 2020

Ak ste si nestihli pozrieť dnešnú online diskusiu o spôsoboch hodnotenia a ukončovaní školského roka, môžete si ju pozrieť zo záznamu na našom Youtube channel. Cez víkend zverejníme aj upravené otázky a odpovede tak, aby sme max. vyšli potrebám škôl.

12. 06. 2020

V sekcii Otváranie škôl nájdete aktuálne rozhodnutie ministra o otváraní škôl, školských zariadení a centier voľného času.

10. 06. 2020

Online diskusia o spôsoboch hodnotenia a ukončovaní školského roka sa presúva na piatok 12.6.2020 o 14:00.

09. 06. 2020

Ministerstvo školstva zverejnilo aktuálne informácie k príspevku na učebnice na školský rok 2020/2021, vrátane potrebných formulárov a odporúčaného postupu pri obstarávaní učebníc.

08. 06. 2020

Zosumarizovali sme niektoré Otázky k otvoreniu škôl.

07. 06. 2020

Rozhodnutie ministra o termínoch na predloženie dokladov. Školy si už priebežne môžu zabezpečovať overovanie s dodržaním hygienických opatrení. 05. 06. 2020

Rozhodnutie ministra o termínoch na predloženie dokladov. Školy si už priebežne môžu zabezpečovať overovanie s dodržaním hygienických opatrení. 05. 06. 2020

Pokyn ÚVZ k letným táborom a zotavovacím podujatiam. ŠPÚ k tomu pripravuje aj bližšie usmernenie.

Pripravujeme Usmernenie ku kurikulu na ďalší školský rok (22.6.2020).

03. 06. 2020

Pribudla nová sekcia Podpora vzdelávania žiakov z vylúčených rómskych lokalít. Nájdete tu všetky pracovné zošity pre I. a II.stupeň ZŠ v slovenčine a pre I.stupeň ZŠ aj v maďarčine.

Zverejnili sme inšpiratívne odporúčanie ŠPÚ k obsahu a organizácii od 1. 6. 2020

29. 05. 2020

Aktulizácia k jedálňam - Možno podávať aj diétnu stravu! Viac k jedálňam nájdete tu.

Otázky a odpovede k zdraviu pre ZŠ a MŠ

29. 05. 2020

MIMORIADNA SPRÁVA: Od 1.6.2020 sa OTVÁRAJÚ AJ ZUŠ. Veľmi sa za oneskorenie tejto informácie ospravedlňujeme. Sme pripravení všetkým ZUŠkám aktívne pomáhať cez náš Kontakt. Osobitné usmernenie nie je, prispôsobte podľa pokynov pre ZŠ.

28. 05. 2020

Pripravili sme pre Vás rady na tému: Ako pripraviť deti na blížiaci sa návrat do školy a škôlky?

Zverejnené sú informácie k prijímacím pohovorom na 8-ročné gymnázia, jazykové, komisionálne a všetky záverečné skúšky.

Pripravili sme pre Vás kompletnú online sekciu a kompletne skontrolované a revidované ZDROJE

26. 05. 2020

Ako (nám všetkým) uľahčiť návrat do školy - webinár pre všetkých učiteľov a riaditeľov škôl

Ako sa pripraviť na návrat do školy - online stretnutie s Učiteľom Slovenska Petrom Pallom 25. 05. 2020